ห้างหุ้นส่วน จำกัด ดิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, The Training Center Limited Partnership