หลักสูตร การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ | ห้างหุ้นส่วน จำกัด ดิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์, The Training Center Limited Partnership