ทางบริษัทฯ ยังมีวิทยากรระดับมืออาชีพอีกหลายท่านที่คอยให้บริการแต่ละด้านที่ถนัด